ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุด!! ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (ณ เดือนพฤษภาคม 2565)


กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมและจัดทำ ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (ณ เดือนพฤษภาคม 2565) ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนเตียงจริง จำนวนห้องผ่าตัด ข้อมูล OP ข้อมูล CMI, IP, วันนอนผู้ป่วยใน, Total AdjRW จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Active bed ที่คำนวณได้ และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข (https://phdb.moph.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/download เอกสารดังกล่าว รวมทั้งติดตามกิจกรรม ความก้าวหน้า และบริการต่างๆ ของกองบริหารการสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือตาม link ต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564
(ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 2565      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2981 View