ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2567 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 25 ก.พ. 2567 1,844
2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 30 ม.ค. 2567 934
3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 26 ม.ค. 2567 3,425
4 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 06 ก.ค. 2566 5,370
5 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 06 ก.ค. 2566 4,730
6 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 29 เม.ย. 2566 1,599
7 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 23 ม.ค. 2566 4,413
8 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 26 พ.ย. 2565 2,850
9 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 26 พ.ย. 2565 3,072
10 ไฟล์ Excel บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (16 มิถุนายน 2565) 14 ส.ค. 2565 6,165
11 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 07 ส.ค. 2565 3,717
12 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 21 ก.ค. 2565 4,898
13 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 22 ก.พ. 2565 5,991
14 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 14 พ.ย. 2564 4,839
15 ไฟล์ Excel บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (31 พฤษภาคม 2564) 21 ก.ย. 2564 4,451
16 บัญชีแนบท้ายประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (pdf file สืบค้นข้อมูลได้) 23 ก.ค. 2564 3,370
17 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 20 ก.ค. 2564 10,328
18 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 23 มิ.ย. 2564 4,632
19 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 15 ม.ค. 2564 15,309
20 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 13 พ.ย. 2563 18,936