ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ (มกราคม 2559 - มิถุนายน 2564) (Excel file) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 08 ก.ค. 2564 329
2 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 02 ก.ค. 2564 136
3 คู่มือการติดตามปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 25 มิ.ย. 2564 31
4 คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 16 มิ.ย. 2564 273
5 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (มิถุนายน 2564) อื่นๆ 09 มิ.ย. 2564 48
6 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 มิ.ย. 2564 320
7 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 09 พ.ค. 2564 495
8 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 เม.ย. 2564 789
9 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 มี.ค. 2564 731
10 หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 01 ก.พ. 2564 337
11 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 29 ม.ค. 2564 1,852
12 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 ม.ค. 2564 1,676
13 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 11 ธ.ค. 2563 986
14 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ราคาอ้างอิง 16 พ.ย. 2563 3,563
15 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 พ.ย. 2563 851
16 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 11 ต.ค. 2563 1,498
17 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 อื่นๆ 11 ต.ค. 2563 207
18 คู่มือแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ก.ค. 2563 2,771
19 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 04 มิ.ย. 2563 1,640
20 Green Book 2020 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 15 พ.ค. 2563 2,574