ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19


กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักวิชาการสาธารณสุข ได้จัดทำ คู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการบริหารการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวในรูปของ pdf file ไว้บนเว็บไซต์กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://www.don.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/  ผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 672 View