ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด - 19 แบบ HOME ISOLATION (ฉบับ 1 ก.ค. 2564) กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน รพ.หรือระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน หรือหลังจำหน่ายจาก รพ.หรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนด


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด - 19 แบบ HOME ISOLATION ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน หรือหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนด และนำขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ (https://covid19.dms.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นหรือกดที่ link ต่อไปนี้

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด - 19
แบบ HOME ISOLATION ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน
หรือหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนด

นอกจากนี้ กรมการแพทย์ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการบรรยายเรื่อง แนวทางการรักษา และ Home isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการแพทย์ ผ่านทาง Facebook page ของกรมการแพทย์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น ด้วย ทุกท่านสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดการบรรยายดังกล่าว ได้ที่ Facebook page ของกรมการแพทย์ หรือกดที่ link ต่อไปนี้

บันทึกการถ่ายทอดสดการบรรยาย เรื่อง
แนวทางการรักษา และ Home isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19

<< DOWNLOAD เอกสารประกอบการบรยาย >>
 

ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 5820 View