ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!! แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มเติม (8 เมษายน 2563)


ตามที่กรมการแพทย์ได้จัดทำ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ในเรื่องต่างๆ  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ >>โควิด-19 (http://covid19.dms.go.th/) นั้น

บัดนี้ กรมการแพทย์ได้เพิ่มเติมข้อมูลแนวทางการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้ง แนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานพยาบาล และแนวทางการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้


 
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (8 เมษายน 2563)  

 
 แนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (7 เมษายน 2563)  

 
 แนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (วันที่ 30 มีนาคม 2563)  

 
 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment,PPE) (5 เมษายน 2563)  
 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid-19 pneumonia  
 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19
 
 
 COVID-19 Clinical cases experienced in KCMH 1 Feb – 31 March 2020 (พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม)  
 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) (นพ.ศักรินทร์ กังสุกุล)  
     

หมายเหตุ: กดที่หัวข้อแนวทางที่ต้องการเพื่อศึกษารายละเอียด และติดตามข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดของกรมการแพทย์ได้จากเว็บไซต์ข้างต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

​ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 08 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 9215 View