ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำถามที่พบบ่อย

DMSIC คืออะไร?


คือ ตัวย่อของ DMSIC ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข


การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูลด้านเวชภัณฑ์


คลิกที่ลิงค์ "ลงทะเบียนเข้าใช้งาน"


ต้องการรายงานเวชภัณฑ์รายไตรมาสย้อนหลัง


ติดต่อ admin โดยตรง โทรศัพท์ 02-5901641


ลืมรหัสผ่าน


  1. คลิกที่"ลืมรหัสผ่าน"
  2. ระบุEMAILที่ใช้ลงทะเบียน
  3. ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ผ่านทางEMAILที่ระบุไว้

ช่วงเวลารายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส ต้องรายงานเมื่อใด


จะเปิดระบบรายงานอัตโนมัติเป็นเวลา 30 วัน หลังจากจบไตรมาสนั้นๆ


สรุปข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวมระดับประเทศ เขต จังหวัด และหน่วยงาน


เลือกดูได้ตาม link นี้ค่ะ https://moph.cc/r7Z_VC-zI


การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามดัชนีบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น ในระดับ SP เดียวกัน


สามารถดูได้ที่หัวข้อ "ดัชนีชี้วัดการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน" ในระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน

โดยท่านต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบก่อน


ตรวจสอบความครบถ้วนของการส่งรายงานที่ผ่านๆมา


สามารถดูได้ตาม link นี้ค่ะ https://moph.cc/5QwbsPsJN