ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (POST COVID SYNDROME) หรือภาวะ LONG COVID สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมสุขภาพจิต หารือร่วมกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนทีมแพทย์จากราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำ การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (POST COVID SYNDROME) หรือภาวะ LONG COVID สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะ Long COVID และเป็นแนวปฏิบัติในการประเมินคัดกรองอาการผิดปกติที่เกิดในผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงสัยอาการเข้าได้กับภาวะ Long COVID เพื่อให้การดูแล รักษา ติดตาม และส่งต่อผู้ป่วย

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์ (https://covid19.dms.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (POST COVID SYNDROME)
หรือภาวะ LONG COVID สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
 


ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 10 มี.ค. 2565      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3101 View