ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!! รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 แบบ ATK Self Test / แบบ ATK Professional use และอื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้จัดทำข้อมูล รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งสำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use) และสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (ATK Self Test)  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเอกสารดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (ATK Self Test) พร้อม link วิดีโอขั้นตอนการใช้
       จำนวน 388 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566) 

 รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (ATK Professional use only) 
     (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566) 

ลำดับ ประเภทชุดตรวจสำหรับ COVID-19  จำนวนรายการ
1 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen  238
2 ประเภท Semi-Automation แบบตรวจหา Antigen  9
3 ประเภท Automation แบบตรวจหา Antigen 5


 รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 อื่น ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566) 

ลำดับ ประเภทชุดตรวจสำหรับ COVID-19  จำนวนรายการ
1 แบบตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธี RT-PCR 227
2 แบบตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธีที่นอกเหนือจากวิธี RT-PCR เช่น RT-LAMP หรือ CRISPR   16
3 ประเภท Automation แบบตรวจหา Antibody  56
4 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antibody  58

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 08 มิ.ย. 2566      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 121713 View