ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบ


สำนักงบประมาณได้จัดทำและเผยแพร่ เอกสาร ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (http://www.bb.go.th/

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ

 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ


ที่มา: สำนักงบประมาณ

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 36570 View