ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนโควิด-19 (Active surveillance System for COVID-19 Vaccine)


กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำ แนวทางระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนโควิด-19 (Active surveillance System for COVID-19 Vaccine) เพื่อใช้ในการติดตามความปลอดภัยเชิงรุกของวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยเป็นอีกหนึ่งกระบวนการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงที่อาจขึ้นได้ภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ได้รับข้อมูลความปลอดภัยของยาจากประสบการณ์การใช้ยาจริงของประเทศที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนและได้รับการติดตามผลจากการใช้วัคซีนดังกล่าว

ช่องทางการติดตามและบันทึกรายงานข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ
1. App-Based Safety Monitoring : การรายงานข้อมูลผ่าน Application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
2. Hospital-Based Safety Monitoring : การรายงานข้อมูลผ่าน Hospital Information System (HIS) หรือ Web base หรือ Web application: Co-vaccine.moph (https://co-vaccine.moph.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://thaihpvc.fda.moph.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

แนวทางระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนโควิด-19
(Active surveillance System for COVID-19 Vaccine)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2202 View