ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา ตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ (มีนาคม 2564)


กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำ คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา ตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ประกอบด้วย ประเภทตัวอย่างที่รับตรวจวิเคราะห์ คำแนะนำการเก็บและส่งตัวอย่าง รายการ ราคาและระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ใช้เป็นแนวทางในการส่งผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (https://bdn.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา
ตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 05 มี.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2255 View