ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2561 - 2562)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดพิมพ์ รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2561 - 2562) รวมจำนวน 2,329 ตำรับ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบ และการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

 

ที่มา: กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 918 View