ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง (คำสั่งฯ ที่ 2993/2563)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือที่ สธ 0202.3.6/ว 2852 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แจ้งเวียนผู้ตรวจราชการกระรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง โดยแจ้งการปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 11246 View