ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุด!! ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564


กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมและจัดทำ ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดได้จัดทำและเผยแพร่ ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2563) ไว้บนเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข (https://phdb.moph.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/download เอกสารดังกล่าว รวมทั้งติดตามกิจกรรม ความก้าวหน้า และบริการต่างๆ ของกองบริหารการสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือตาม link ต่อไปนี้

ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)





วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3381 View