ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!! แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (31 มีนาคม 2563)


กรมการแพทย์ได้จัดทำ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ในเรื่องต่างๆ  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ >>โควิด-19 (http://covid19.dms.go.th/) ดังต่อไปนี้

 แนวทางการจัดการศพติดเชื้อ COVID-19 (31 มีนาคม 2563)  
 แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (30 มีนาคม 2563)  

 
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง 30 มีนาคม 2563)   
 แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 (VERSION4 วันที่ 30 มีนาคม 2563)   
 แนวทางปฏิบัติการทำหัตถการผ่าตัดสถานการณ์ COVID-19 (28 มีนาคม 2563)
 
 
 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงพยาบาลราชวิถี (ปรับปรุง 30 มีนาคม 2563)   

 
 แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย "COVID-19"(โรคมะเร็ง, โรคทางระบบประสาท, โรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มโรคปอด ,โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) (26 มีนาคม 2563)  

 
 แนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรค COVID-19 สู่ผู้สูงอายุจากแรงงานที่ทำงานกรุงเทพและปริมณฑล กลับภูมิลำเนา (สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 23 มีนาคม 2563)  

 
 การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 (วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย) RTCOG CLINICAL PRACTICE GUIDELINE MANAGEMENT OF COVID-19 INFECTION IN PREGNANCY (20 มีนาคม 2563)  
 แนวทางปฏิบัติ(ชั่วคราว) การใช้ห้องผ่าตัดในสถานการณ์ COVID-19 (19 มีนาคม 2563)  
 แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ในการระงับความรู้สึก (วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 15 มีนาคม 2563)  
     

หมายเหตุ: กดที่หัวข้อแนวทางที่ต้องการเพื่อศึกษารายละเอียด และติดตามข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดของกรมการแพทย์ได้จากเว็บไซต์ข้างต้น


​ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 31 มี.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 54745 View