ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารการประชุม The 2nd National Forum on AMR (วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563)


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน จัด การประชุม the 2nd National Forum on AMR ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของการประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และการดำเนินการในทางปฏิบัติภายใต้ the One Health approach to support the implementation of Thailand’s National Strategic Plan on AMR 2017-2021

ผู้จัดการประชุมฯ ได้รวบรวมและเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวแก่ผู้เข้าประชุมในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด /download เอกสารต่างๆ ได้จาก link ต่อไปนี้

เอกสารการประุชม the 2nd National Forum on AMR

ที่มา: การประชุม the 2nd National Forum on AMR, Bangkok (วันที่  20-21 กุมภาพันธ์ 2563)

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

 

วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.พ. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1423 View