ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ (15/1/2563)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งการเรียกเก็บยาแผนปัจจุบันคืนจากท้องตลาด จำนวน 1 รายการ ของบริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยสมัครใจ ดังต่อไปนี้

ชื่อยา Reg No. Lot No. วันที่ผลิต วันสิ้น อายุ ผู้ผลิต/นำสั่งฯ วันที่สั่งเรียก
เก็บคืน

สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน

Aminoven 10%
(Amino-acid solution)

2C 3/45

16NF4517

7 มิถุนายน 2562

7 มิถุนายน 2564

FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH/ บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด

15 มกราคม 2563

ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาฯ ดำเนินการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ/ 
พบปัญหาโดย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


หมายเหตุ: กดที่ชื่อยา เพื่อ link ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 06 ก.พ. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2751 View