ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญชวนชาวสา..สุข ร่วมกันเปลี่ยนภาพ Profile เสริมพลังขับเคลื่อนค่านิยม MOPH


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด ค่านิยมองค์กร MOPH เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย "ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" โดยมีการจัดทำสัญลักษณ์ค่านิยม MOPH และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานสามารถ download สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงงสาธาร่ณสุข (www.moph.go.th) >> เกี่ยวกับ สธ. >> ดาวน์โหลด MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข แล้วนั้น

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ template สำหรับเป็นกรอบภาพ profile ในรูปแบบที่สวยงามและหลากหลายให้เลือกสรร พร้อมทั้ง app สำหรับการสร้างภาพ profile สำเร็จรูป และขอเชิญชวนชาวสา'สุข ร่วมกันเปลี่ยนภาพ Profile เพื่อความเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

มาร่วมเปลี่ยนภาพ profile กันนน!!!
กดที่นี่เลย

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.ค. 2560 -    จำนวนผู้เข้าชม 1145 View