• ราคากลาง(ยา)
 • ราคามาตรฐาน(เวชภัณฑ์)



 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)

  ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553
  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2553
  (ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553)



  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ โปรดเลือกจากเครื่องมือค้นหาด้านล่างนี้
  กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา
  0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I LI M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I




  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์