• ราคากลาง(ยา)
 • ราคามาตรฐาน(เวชภัณฑ์)


 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)

  ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553
  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2553
  (ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
  กรุณาเลือกรายการ
  Budesonide MDI 200 mcg
  ขนาดบรรจุ ปริมาณ ราคา(ไม่รวม VAT) กลุ่มบัญชี

   
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์