• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  DICLOFENAC ENT COAT TAB 25 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  100 RX.CO-PH 68 - 68 68 1 COVONAC ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 BURAPHA OSOTH 112 118 118 122.76 13 BUFENAC ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 PROGRESS MED. 120 - 120 120 1 VEENAC ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 SEA PHARM CO 115 - 120 119 5 SEACLONAC ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 SEVEN STAR DISPENS 120 - 120 120 3 STAREN ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 T.MAN PHARMA 84 - 118.5 116.08 12 DICLOGESIC ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 T.O.CHEMICAL 180 - 180 180 2 DICLOFENAC ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 T.V.PHARM 112 - 112 112 1 VOLTA ม.ค.-มี.ค. 56
  100x10 ASIAN PHARM 110 - 110 110 1 DICLOSIAN ม.ค.-มี.ค. 56
  100x10 BURAPHA OSOTH 112 118 117 117 23 BUFENAC ม.ค.-มี.ค. 56
  100x10 SEA PHARM CO 114 - 120 118 3 SEACLONAC ม.ค.-มี.ค. 56
  100x10 T.O.CHEMICAL 180 - 180 180 1 DICLOFENAC ม.ค.-มี.ค. 56
  100x10 T.V.PHARM 114 - 115 116 4 VOLTA ม.ค.-มี.ค. 56
  500 MASA LAB 68 - 68 68 1 DINAC ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 MASA LAB 68 68 68 68 6 DINAC ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 RX.CO-PH 68 - 75.5 77.9 5 DICLOFENAC ม.ค.-มี.ค. 56
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์