• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  DICLOFENAC ENT COAT TAB 25 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  1000 ATLANTIC LAB 88 - 88 88 1 CLOFEC ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 BURAPHA OSOTH 112 118 118 117.71 14 BUFENAC ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 RX.CO-PH 113 - 113 113 1 DICLOFENAC ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 SEA PHARM CO 120 - 120 130 3 SEACLONAC ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 SEVEN STAR DISPENS 120 - 120 120 1 STAREN ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 T.MAN PHARMA 114 120 120 121.69 13 DICLOGESIC ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 T.O.CHEMICAL 200 - 200 200 2 DICLOFENAC ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 T.V.PHARM 115 - 117 119.2 5 VOLTA ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 ASIAN PHARM 115 - 115 115 2 DICLOSIAN ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 BURAPHA OSOTH 90 118 118 116.11 26 BUFENAC ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 SEA PHARM CO 114 - 115 116.33 3 SEACLONAC ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 T.MAN PHARMA 92 - 118 116.13 8 DICLOGESIC ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 T.V.PHARM 116 128 128 124 5 VOLTA ม.ค.-มี.ค. 57
  500 MASA LAB 68 - 68 68 2 DINAC ม.ค.-มี.ค. 57
  500 RX.CO-PH 68 - 84 84 2 COVONAC ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 MASA LAB 68 68 68 68 3 DINAC ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 P.D CHEMICAL 68 - 68 68 1 PUTAREN ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 RX.CO-PH 68 - 71.75 73.81 8 DICLOFENAC ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 SRIPRASIT PHARMA 68 - 68 68 2 DINAC ม.ค.-มี.ค. 57
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์