• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  TERBUTALINE TAB 2.5 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  1000 BURAPHA OSOTH 110 - 152.5 152.5 2 BUCANYL ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 NEW LIFE PHARMA 98 - 98 100.79 6 BRONCHONIL ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 PHARMASANT LABS 90 - 98.5 100.33 6 BRONCHONYL ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 PRESIDENT INTER 100 - 100 100 1 PIPTANYL ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 PROGRESS MED. 108 - 110.21 109.47 3 PROASMA-T ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 T.O.CHEMICAL 100 110 110 108.33 6 TERBUTALINE ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 PRESIDENT INTER 200 - 200 200 1 PIPTANYL ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 T.O.CHEMICAL 150 - 175 175 2 TERBUTALINE ม.ค.-มี.ค. 57
  500 PATAR 48 - 49 49 2 B-LENE ม.ค.-มี.ค. 57
  500 POLIPHARM 132 - 132 132 1 ASMALINE ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 BURAPHA OSOTH 125 - 125 133.33 3 BUCANYL ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 MASA LAB 120 120 120 120 3 TERBUTAB ม.ค.-มี.ค. 57
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์