• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  ROXITHROMYCIN FILM-COAT TB 150 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  100 NIDA PHARMA 89 89 89 89 3 NULICIN ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 GREATER PHARM 89.88 - 89.88 93.3 5 ROXTROCIN ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 NEW LIFE PHARMA 89.5 - 89.5 89.5 2 NEROXIN ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 NIDA PHARMA 89 - 89 89 1 NULICIN ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 OSOTH INTER LABORA 84.5 - 86.75 87 4 EROXADE ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 OSOTH INTER LABORA 80 - 85 84.67 3 ROXITRON ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 PHARMASANT LABS 87 - 93 93 2 ROXITHROMYCIN ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 RX.CO-PH 77 89 88.5 86.57 69 COROXIN ม.ค.-มี.ค. 57
  500 NEW LIFE PHARMA 445 - 445 445 1 NEROXIN-O ม.ค.-มี.ค. 57
  500 POLIPHARM 390 - 401.5 410.38 8 POLIROXIN ม.ค.-มี.ค. 57
  500 THE MEDIC PHARM 400 - 400 400 1 ROMED ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 POLIPHARM 390 398/410 398 405.98 28 POLIROXIN ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 THE MEDIC PHARM 400 400 400 400 6 ROMED ม.ค.-มี.ค. 57
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์