• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  ROXITHROMYCIN FILM-COAT TB 150 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  10x10 GREATER PHARM 89.88 - 93.09 94.87 6 ROXTROCIN ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 NEW LIFE PHARMA 82.5 - 89.5 90 3 NEROXIN ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 NIDA PHARMA 89 - 89 89 3 NULICIN ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 OSOTH INTER LABORA 84.5 89 89 88.66 13 EROXADE ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 OSOTH INTER LABORA 74 - 74 78.42 6 ROXITRON ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 PHARMASANT LABS 97 - 97 97 1 ROXITHROMYCIN ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 RX.CO-PH 83 89 89 88.14 51 COROXIN ม.ค.-มี.ค. 56
  20x10 GENERAL DRUG HOUSE 178 - 178 178 1 RUCIN ม.ค.-มี.ค. 56
  500 POLIPHARM 390 - 396.5 406.27 12 POLIROXIN ม.ค.-มี.ค. 56
  500 SEVEN STAR DISPENS 475 - 475 475 1 ROXITHROMYCIN ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 POLIPHARM 380 - 398 406.13 25 POLIROXIN ม.ค.-มี.ค. 56
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์