• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  LORATADINE TAB 10 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  10x10 GPO 70 70 70 70 7 LOLERGY ม.ค.-มี.ค. 56
  10x10 RX.CO-PH 22 - 29 35.57 7 CARINOSE ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 CMED PRODUCT 295 - 295 295 1 CETYNE ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 GPO 220 220/300 220 253.83 60 LOLERGY ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 H.K PHARMACEUTICAL 300 - 300 300 1 NEUDIN ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 RX.CO-PH 110 - 145 171.11 9 CARINOSE ม.ค.-มี.ค. 56
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์