• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  LORATADINE TAB 10 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  10x10 GPO 36 70 70 60.73 11 LOLERGY ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 NEW LIFE PHARMA 35 - 35.5 35.5 2 CLATIDYNE ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 RX.CO-PH 28 35 35 36.06 17 CARINOSE ม.ค.-มี.ค. 57
  10x10 UTOPIAN 24 - 24 24 1 LOTIDYNE ม.ค.-มี.ค. 57
  20x10 CHAROEN BHAESAJ 110 - 110 110 2 LORANOX ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 CMED PRODUCT 295 - 295 295 1 CETYNE ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 GPO 180 180 180 207.2 50 LOLERGY ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 H.K PHARMACEUTICAL 180 - 180 180 1 NEUDIN ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 PHARMAHOF 140 - 140 140 1 SANOTYNE ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 RX.CO-PH 110 - 175 171.11 9 CARINOSE ม.ค.-มี.ค. 57
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์