• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  FOLIC ACID TAB 5 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  1000 CONTINENTAL PHARM 110 - 110 110 1 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 GPO 84.55 87.55 87.55 87.52 73 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 PATAR 102 - 125 122.2 10 F-MIN ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 PHARMASANT LABS 120 120 120 128.89 9 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 56
  1000 SIAM BHAESAJ CO 107 117.7 117.7 117.7 12 FOLIVIT ม.ค.-มี.ค. 56
  100x10 PHARMASANT LABS 120 - 210 196 10 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 56
  2000 CONTINENTAL PHARM 210 - 230 240 7 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 56
  50x10 PATAR 80 80 80 80 5 F-MIN ม.ค.-มี.ค. 56
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์