• ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
 • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(เวชภัณฑ์) • ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ(ยา)
  กรุณาเลือกรายการ
  FOLIC ACID TAB 5 MG
  ขนาดบรรจุ บริษัท ต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน เฉลี่ย จำนวนแห่ง ชื่อการค้า ระยะดำเนินการ
  1000 CONTINENTAL PHARM 115 - 115 115 1 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 GPO 87.55 87.55 87.55 87.56 69 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 PATAR 90 - 110 109.11 9 F-MIN ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 PHARMASANT LABS 88 120 120 127.38 13 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 PROGRESS MED. 110 - 120 121.67 3 FOLIMED ม.ค.-มี.ค. 57
  1000 SIAM BHAESAJ CO 87.55 117.7 117.7 109.72 14 FOLIVIT ม.ค.-มี.ค. 57
  100x10 PHARMASANT LABS 120 - 200 193.33 6 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 57
  2000 CONTINENTAL PHARM 185 285/230 230 250.38 13 FOLIC ACID ม.ค.-มี.ค. 57
  50x10 PATAR 80 80 80 80 7 F-MIN ม.ค.-มี.ค. 57
  หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์