รายชื่อสถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
                 ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการ โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในสถานพยาบาลของเอกชน แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน 32 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ และมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไม่สามารถเบิกได้ ได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ และค่า Surcharge ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา นั้น (อ่านรายละเอียดข่าวที่นี่)

                รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 32 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่

1

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
17
โรงพยาบาลมหาชัย

2

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
18
โรงพยาบาลมเหสักข์

3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
19
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

4

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
20
โรงพยาบาลร่มฉัตร

5

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
21
โรงพยาบาลรัตนเวช

6

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
22
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

7

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
23
โรงพยาบาลลานนา

8

โรงพยาบาลเทพากร
24
โรงพยาบาลวิภาราม

9

โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนา
25
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2

10

โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์
26
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย

11

โรงพยาบาลปิยะเวท
27
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5

12

โรงพยาบาลพญาไท 2
28
โรงพยาบาลศรีสวรรค์

13

โรงพยาบาลพญาไท 3
29
โรงพยาบาลศุภมิตร

14

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
30
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

15

โรงพยาบาลเพชรเวช
31
โรงพยาบาลสายไหม

16

โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
32
โรงพยาบาลเอกชล 2

                ผู้มีสิทธิและผู้สนใจสามารถ ตรวจสอบรายการโรค/หัตถการและประมาณการส่วนร่วมจ่ายของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง พร้อมหมายเลขสำหรับติดต่อ ได้ที่เว็บไซด์ กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th

กดที่นี่เพื่อ link ไปยังหน้าเว็บ โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRG
ที่มา: เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <www.cgd.go.th>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์