ใหม่! หมายเลขติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ
             ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้ง สถานที่ตั้งและหมายเลขติดต่อที่เปลี่ยนแปลงใหม่ จากการปรับโครงสร้างภายในของสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เดิม) ดังนี้

             ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักบริหารการสาธารณสุข
                       ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                       ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
             โทร :  0 2590 1641
             โทรสาร : 0 2590 1634, 0 2590 1641
             e-mail : dmsic@health.moph.go.th, dmsic.moph@gmail.com

             สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานที่มีการย้ายพื้นที่การทำงานโดยสิ้นเชิงเช่นกัน ในขณะนี้ ได้แก่
กลุ่มพัฒนาระบบยาเสพติด
      โทร 02 590 1799 โทรสาร 02 590 1799
งานสาธารณภัย งานนิติเวช (ชันสูตรพลิกศพ ผู้ป่วยคดี)
      โทร 02 590 1757 โทรสาร 02 590 1762
กลุ่มสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล
      โทร 02 590 1804 โทรสาร 02 590 1796
กลุ่มยุทธศาสตร์และนโยบาย
      โทร 02 590 1687 โทรสาร 02 590 1796
กลุ่มประเมินผล
      โทร 02 590 1803 โทรสาร 02 590 1796
             นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ยังคงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของสำนักฯ ได้ทางช่องทางอื่น เช่น กระดานสนทนาของเว็บไซต์สำนักบริหารการสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ (http://dmsic.moph.go.th) รวมทั้งทาง e-mail ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่และของหน่วยงาน ด้วย
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์