ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ (มกราคม 2559 - สิงหาคม 2564) รูปแบบ Excel file บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 05 ก.ย. 2564 787
2 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 04 ก.ย. 2564 214
3 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 05 ส.ค. 2564 367
4 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ราคาอ้างอิง 05 ส.ค. 2564 348
5 สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ (มกราคม 2559 - มิถุนายน 2564) (Excel file) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 08 ก.ค. 2564 427
6 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 02 ก.ค. 2564 259
7 คู่มือการติดตามปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 25 มิ.ย. 2564 132
8 คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 16 มิ.ย. 2564 364
9 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (มิถุนายน 2564) อื่นๆ 09 มิ.ย. 2564 90
10 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 มิ.ย. 2564 481
11 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 09 พ.ค. 2564 884
12 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 เม.ย. 2564 1,246
13 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 มี.ค. 2564 935
14 หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 01 ก.พ. 2564 401
15 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 29 ม.ค. 2564 2,036
16 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 ม.ค. 2564 1,875
17 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 11 ธ.ค. 2563 1,063
18 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ราคาอ้างอิง 16 พ.ย. 2563 4,206
19 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 พ.ย. 2563 916
20 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 11 ต.ค. 2563 1,601