ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2564


สำนักงบประมาณ ได้จัดทำและเผยแพร่ รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2564  จำนวน 6 ผลงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 แจ้งเวียนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 บัญชีนวัตกรรมไทย

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2559 - มิถุนายน 2564) 

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 01 ส.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 391 View