ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ในการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย และลดการแพร่ระบาดในชุมชน กรณีผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ (https://covid19.dms.go.th/

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน
(Community Isolation)
ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1231 View