ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!!! ขอความร่วมมือหน่วยบริการภาครัฐทุกแห่งให้ข้อมูลในแบบสำรวจรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ COVID-19


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณี COVID-19 มีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้กองนโยบายแห่งชาติด้านยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์การใช้ยา สามารถคาดการณ์ปริมาณการสำรองยาจำเป็นสำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตในอีก 3 เดือนข้างหน้า รวมทั้งนำมาวางแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากเภสัชกรโรงพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐทุกสังกัดทั่วประเทศ ในการให้ข้อมูลประมาณการใช้และปริมาณสำรองยาตามรายการที่กำหนด ในแบบสำรวจรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ COVID-19 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียด/ download รายการยาที่สำรวจ และตอบแบบสำรวจดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายแห่งชาติด้านยา (http://ndi.fda.moph.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 รายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ Covid-19 และประเด็นการสำรวจ

 แบบสำรวจรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ Covid-19 (ออนไลน์)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา โทร 02-5907155 หรือที่ Email: drugshortages.th@gmail.com

 

ที่มา: กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1208 View