ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้จัดทำและเผยแพร่ ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 บนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.go.th)

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมและติดตามรายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้e-book
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

<< DOWNLOAD >>

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 222 View