ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ปรับปรุงล่าสุด 21 กรกฎาคม!! แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขโดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) ได้จัดทำและปรับปรุง แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยล่าสุด ได้มีการปรับปรุง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และได้นำขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ (https://www.dms.moph.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่  21 กรกฎาคม 2564

ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 530 View