ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

20 กรกฎาคมนี้!! ขอเชิญประชุม เรื่อง แนวทางการใช้และจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในโรคโควิด 19 ของภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับกองยา (กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา) และกองส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กำหนดจัดการประชุมเรื่อง แนวทางการใช้และจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในโรคโควิด 19 ของภาครัฐ   ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น ณ  ห้องประชุม ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณพ์สุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Webex Meeting  เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการใช้และจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในโรคโควิด 19 ของภาครัฐ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือที่ สธ 1006.3/ว 10173 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings URL : https://bit.ly/3ejoGk9  Meeting number : 184 144 1101 Password : 23597

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

 หนังสือเชิญประชุม (ว 10173)

 กำหนดการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม 

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 810 View