ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! คำถาม-คำตอบ (FAQ) เรื่อง ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้รวบรวม คำถาม-คำตอบ (FAQ) เรื่อง ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเอกสารดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คำถาม-คำตอบ (FAQ) เรื่อง ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 579 View