ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE 13 กรกฎาคม 2564!! รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้รวบรวม และเผยแพร่ รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19  ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไว้บนเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับอนุญาตฯ ประกอบด้วย ชุดตรวจประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

ลำดับ ประเภทชุดตรวจสำหรับ COVID-19  จำนวนรายการ
1 แบบตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธี RT-PCR 104
2 แบบตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธีที่นอกเหนือจากวิธี RT-PCR เช่น RT-LAMP หรือ CRISPR   8
3 ประเภท Automation แบบตรวจหา Antibody  33
4 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antibody  42
5 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen  25
6 ประเภท Automation แบบตรวจหา Antigen  2


ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 19827 View