ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำ เที่ยวสงกรานต์ตามประเพณีไทย ปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำชุดข้อมูล คำแนะนำ "เที่ยวสงกรานต์ตามประเพณีไทย ปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19" สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย และนำขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมอนามัย (https://covid19.anamai.moph.go.th/)

ขอเชิญทุกท่านศึกษารายละเอียดคำแนะนำต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อการดำเนินชีวิตในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างมีความสุข มั่นใจ ปลอดภัย และปลอดโรค 

 การเดินทางในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

 การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

 การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

 การจัดงานเลี้ยงในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

 การกิน ดื่ม อย่างปลอดภัย

ที่มา: กรมอนามัย

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 03 เม.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 381 View