ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำประชาชนทั่วไป / สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้จัดทำ คำแนะนำประชาชนทั่วไป / สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีต่าง ๆ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมอนามัย (http://covid19.anamai.moph.go.th/) โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร รวมทั้งติดตามข่าวสาร ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คำแนะนำประชาชนทั่วไป

คำแนะนำสถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ

คำแนะนำกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัวกัน

 

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 25 ม.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 371 View