ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้!! การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล (Digital Ecosystem)


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับฟังความคิดเห็น การจัดทำกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล (Digital Ecosystem) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร และร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (https://www.krisdika.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 เอกสารการรับฟังความคิดเห็น การจัดทำกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล (Digital Ecosystem)

 เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

 Infographic 

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 12 ม.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 279 View