ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่รับย้ายเภสัชกร (มกราคม 2564) (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564)


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มี การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564 โดยให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS สำหรับการย้ายทั้ง 3 สายงาน (เฉพาะการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มกราคม 2564 นั้น

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อหน่วยงานต่างๆในสังกัดงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความประสงค์จะรับย้ายเข้าเภสัชกร ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ** ดังนี้

จังหวัด/กรม ชื่อหน่วยงาน​ จำนวน
เภสัชกร
ที่รับย้าย (คน)
หมายเหตุ
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
กระบี่ รพ.กระบี่ 1  
กาญจนบุรี รพ.มะการักษ์ 2  
กำแพงเพชร รพ.พราน​กระต่าย​ 1 ทดแทนผู้ขอย้ายออก
ขอนแก่น รพ.ชุมแพ 3 ยังไม่เต็มกรอบขั้นต่ำ และขอขยายเตียงเป็น 300 (เตียงจริง 354)
ฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 4 ไม่มีเลขตำแหน่งว่าง มีที่พัก
ฉะเชิงเทรา รพ.ราชสาส์น 1 รับย้ายทดแทนเภสัชกรที่ย้ายออกค่ะ
ฉะเชิงเทรา รพ.สนามชัยเขต 1 มีความตั้งใจทำงานให้ออกมาดี มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน รักการทำงานเป็นทีม
เชียงใหม่ รพ.เวียงแหง 1  
เชียงใหม่ รพ.สันป่าตอง 2 รพ.M2 แม่ข่าย ขนาด130เตียง
ตรัง รพ.กันตัง 1 ทดแทนที่ขอย้ายออกปีนี้
ตรัง รพ.ตรัง 3  
ตราด รพ.เกาะกูด 1  
ตราด รพ.เกาะช้าง 1 ย้ายทดแทนเภสัชที่ขอย้ายข้ามจังหวัด
ตราด รพ.ตราด 2  
ตาก รพ.บ้านตาก 2 ทดแทนย้ายออก
ตาก รพ.พบพระ 1  
ตาก รพ.แม่ระมาด 1 ทดแทนผู้ขอย้ายออก
ตาก รพ.แม่สอด 1  
นครนายก รพ.นครนายก 3 ปัจจุบันมีเภสัชกรทั้งหมด 22 คน จะขอย้ายรอบ ธค.63 1คน เดือน กพ.64 มีเภสัชกรลาออก 1คน ย้าย 1 คน 
นครปฐม รพ.นครปฐม 2  
นครราชสีมา รพ.ขามสะแกแสง 1 เพราะเภสัชกร 1 ท่าน ประสงค์จะขอย้ายกลับ ขอนแก่น จึงมีตำแหน่งที่อาจจะว่าง
นครราชสีมา รพ.พิมาย 2 ทดแทนตำแหน่งข้าราชการขอย้ายออก 2 ตน.
นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา 8 รับเกินกรอบ 80% FTE
นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา 3 FTE 20-23 คน (ปัจจุบันมี ภก.13 คน)
นครศรีธรรมราช รพ.สิชล 1 โทรสอบถาม 0918262356
นครสวรรค์ รพ.แม่วงก์ 1 ทดแทนศึกษาต่อแพทย์ FTE 6 ตอนนี้มี 4
พื้นที่ทุรกันดาร 1 ห่างตัวเมือง 70 km มีเบี้ยกันดาร
นนทบุรี รพ.บางใหญ่ 5  
นนทบุรี รพ.พระนั่งเกล้า 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 089-7970471
นราธิวาส รพ.สุไหงโกลก 1 มีที่พัก  ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ
บุรีรัมย์ รพ.พุทไธสง 1 รับย้ายจาก รพ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี 3  
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.บางสะพาน 1 รพ ระดับ M2 150 เตียง อยู่ในตัวเมือง คมนาคมสะดวก
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.บางสะพานน้อย 1  
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 เนื่องจากมีเภสัชกรต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวน 1 ท่าน ทำให้ รพ.กรอบไม่ถึง 80%FTE
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ปราณบุรี 2 รพ.ขยายกรอบเป็น 100 % FTE
พังงา รพ.กะปงชัยพัฒน์ 1  
พังงา รพ.ตะกั่วป่า 2 ปฏิบัติงาน รพ ตะกั่วป่า1 คน , ปฏิบัติงานศูนย์แพทย์เขาหลัก 1 คน 
พิจิตร รพ.พิจิตร 1 มีเภสัชกรต้องการย้ายไปจังหวัดอื่น
พิจิตร รพ.สามง่าม 1  
พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 6 สำหรับงานเคมีบำบัด งาน excellent center พุทธชินราชา (บึงแก่งใหญ่) และ medication reconciliation  
เพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้า 2 จะขอพิจารณาผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบุรี และผู้ที่สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้ก่อน
เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ 4  
พระนครศรีอยุธยา รพ.บางปะหัน 1 ติดต่อโทร 0970028157
พระนครศรีอยุธยา รพ.วังน้อย 2 ขยายกรอบตำแหน่งเภสัชกร
แพร่ รพ.ลอง 1  
มหาสารคาม รพ.เชียงยืน 1  
มุกดาหาร รพ.มุกดาหาร 3 จำนวนเภสัชกรยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของ FTE
ยะลา รพ.รามัน 1  
ยโสธร รพ.คำเขื่อนแก้ว 1 มีเภสัชกรขอย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน ทั้งนี้ กรอบ รพช ได้รับอนุมัติกรอบขั้นสูงแล้วในปี 2562 และ เงื่อนไขการอนุมัติย้าย คือ มีอัตรากำลังทดแทน (หากไม่มี จะไม่อนุมัติให้ย้าย)
ยโสธร สสจ.ยโสธร 1 เนื่องจากมีเภสัชกรย้ายออก 1 คน
ร้อยเอ็ด รพ.จตุรพักตรพิมาน 2 ทดแทนเภสัชกรที่เขียนขอย้ายภายในจังหวัด 2 คน
ร้อยเอ็ด รพ.พนมไพร 1 ทดแทนเภสัชกรที่ขอย้ายภายในจังหวัด 1 ตำแหน่ง 
โทร 0646646259
ร้อยเอ็ด รพ.หนองพอก 1 ติดต่อได้ที่โทร 089-4228037 (รายละเอียดกดที่นี่)
ร้อยเอ็ด รพ.เสลภูมิ 1 ทดแทนเภสัชกรที่เขียนขอย้ายภายในจังหวัด 1 ตำแหน่ง
ระนอง รพ.กะเปอร์ 1  
ระยอง รพ.ระยอง 4  
ราชบุรี รพ.ดำเนินสะดวก 2 ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว 1 คน และขอย้ายออกภายในจังหวัด 1 คน 
​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.ฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต 032-246000 ต่อ 508
ราชบุรี รพ.โพธาราม 1 รับย้ายทดแทนเภสัชกร 1 ตำแหน่ง เหตุผล:ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม(จังหวัดพะเยา) หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อดูแลมารดา ป้า และยาย 
ติดต่อ ภญ.ธัญทยา วิรัตน์เกษม 032-719400 ต่อ 160
ราชบุรี รพ.ราชบุรี 2 ไม่มีที่พัก
ลพบุรี รพ.ชัยบาดาล 2 รพช.ขนาด 130 เตียง มีเภสัชกร 11 คน อยู่กันแบบพี่น้อง มีบ้านพักข้าราชการ
เลย รพ.เลย 2 เป็นเภสัชที่จบ Pharm.D (จบ 6 ปี)
ศรีสะเกษ รพ.กันทรลักษ์ 2 เภสัชกรขอย้ายข้ามจังหวัด2 คน จึงขออัตรากำลังทดแทน (ขอน้องจบใหม่)
ศรีสะเกษ รพ.ศรีสะเกษ 4 ไม่จำกัดเพศ  
สงขลา รพ.หาดใหญ่ 3 ต้องมารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองก่อน
สตูล รพ.สตูล 3 ทดแทนเภสัช ที่ขอย้ายออก. 
มีที่พักในโรงพยาบาล
สมุทรปราการ รพ.บางพลี 5 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) อยู่ติดกรุงเทพ เดินทางสะดวก ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร 4 รับย้ายเภสัชกร 4 ตำแหน่ง เพื่อพัฒนางานทางเภสัชกรรมต่างๆ
สระแก้ว รพ.คลองหาด 1 ทดแทนย้ายออก
สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ 3  
สระบุรี รพ.มวกเหล็ก 1 มีบ้านพัก
สิงห์บุรี รพ.สิงห์บุรี 1 จบบริบาล ห้องยา opd ต้องการอายุไม่เกิน 30 ปี
สุโขทัย รพ.ศรีสัชนาลัย 1 ทดแทนย้ายออก
สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะสมุย 1 ทดแทนย้ายออก
สุราษฎร์ธานี รพ.สุราษฎร์ธานี 3  
สุรินทร์ รพ.สุรินทร์ 1 สามารถเรียนรู้และเตรียมยาเคมีบำบัดได้
หนองคาย รพ.หนองคาย 2  
อำนาจเจริญ รพ.ปทุมราชวงศา 2 ทดแทนเภสัชกรที่จะย้ายออก
อุตรดิตถ์ รพ.อุตรดิตถ์ 3  
อุบลราชธานี รพ.เขมราฐ 1  
อุบลราชธาน รพ.เขื่องใน 1 ต้องการเพิ่ม ตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยด้านยา
อุบลราชธานี รพ.ตระการพืชผล 1 รองรับการเปิด pcc
อุบลราชธานี รพ.โพธิ์ไทร 1  
อุบลราชธานี รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 3 มีการหมุนเวียนงาน งานที่ขาดแคลนคือ งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน งานเภสัชกรรมคลินิก เภสัชปฐมภูมิ มีโอทีเยอะ แลกเปลี่ยนเวรได้ จ่ายค่าไม่เปิดเวช และฉ.11 ตรงเวลา


หมายเหตุ:

** ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยประกอบในการพิจารณาของผู้ที่จะขอย้ายในการย้ายหมุนเวียน ปี 2564 ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานโดยตรง และเมื่อเลือกสถานที่แล้ว การพิจารณาให้ย้าย/ รับย้าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้ความเห็นชอบของหน่วยงานต้นทาง/ หน่วยงานปลายทาง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ความต้องการรับย้ายเภสัชกร ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ (DMSIC) กรุณาให้ข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์ฯ ตาม link ต่อไปนี้ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อศูนย์ข้อมูลฯ จะได้รวบรวมและนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เพิ่มเติมแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจต่อไป ขอบคุณค่ะ

แบบแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ความต้องการรับย้ายเภสัชกร

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ยื่นขอย้าย ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564) 

 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2564 

 หน้าเว็บการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2564 

 

 

ที่มา: หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล
         กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 15 ม.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 4321 View