ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

MHRA Drug Safety Update Newsletter - November 2020


Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) หน่วยงานภาครัฐของประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดทำจดหมายข่าวความปลอดภัยด้านยา ในรูปแบบ pdf file และเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ชื่อ  Drug Safety Update Newsletter โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ฉบับล่าสุดคือฉบับ Volume 14, Issue 4, November 2020  ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่น่าสนใจ คือ

 Modafinil (Provigil): increased risk of congenital malformations if used during pregnancy
 Pirfenidone (Esbriet): risk of serious liver injury, and updated advice on liver function testing 
 Ferric carboxymaltose (Ferinject): risk of symptomatic hypophosphataemia leading to osteomalacia and fractures 
 Bupropion (Zyban): risk of serotonin syndrome with use with other serotonergic drugs
 Isotretinoin (Roaccutane): contribute to expert review
 Esbriet (pirfenidone): important safety update and new recommendations to prevent drug-induced liver injury (DILI)
 Monofer 100mg/ml solution for injection/infusion and Diafer 50mg/ml solution for injection: name change from iron isomaltoside to ferric derisomaltose
 Drug Alerts

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารทันสมัยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยาจากหน่วยงานข้างต้น ในแต่ละเดือน ได้ที่เว็บไซต์ Drug Safety Update: Monthly Pdf Newsletter (https://www.gov.uk/government/publications/drug-safety-update-monthly-newsletter) หรือกดที่ link ต่อไปนี้ สำหรับ ฉบับล่าสุด 


Drug Safety Update Newsletter -November 2020

ฉบับก่อนหน้า Drug Safety Update Newsletter -October 2020

ที่มา: เว็บไซต์ Drug Safety Update: Monthly Pdf Newsletter
 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 330 View