ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

WHO Drug Information (Vol.34, No. 3, 2020)


องค์การอนามัยโลกได้จัดทำและเผยแพร่ WHO Drug Information  เป็นประจำ โดยมีกำหนดออก ทุก 3 เดือน ล่าสุด คือฉบับ Vol.34, No. 3, 2020 (23 October 2020)

เนื้อหาหลักประจำฉบับ ประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

 Quality Assurance News 
        - WHO External Quality Assurance Assessment Scheme Phase 9
        - WHO Biowaiver Study Project for COVID-19 Outbreak: Dexamethasone Solubility Results for Biopharmaceutical
Classification System

 Consultation documents
        
- Dissolution Test for Solid Oral Dosage Forms. Draft proposal for revision in The International Pharmacopoeia
        - WHO Biowaiver Project – Preparation for cycle IV (2021): Prioritization exercise of active pharmaceutical
ingredients on the WHO Model List of Essential Medicines for solubility determination and Biopharmaceutics Classification System-based classification
        - Zanamivir (Zanamivirum) – Draft proposal for inclusion in The International Pharmacopoeia
        - Zanamivir powder for inhalation, pre-metered (Zanamiviri pulvis pro inhalatione) – Draft proposal for inclusion in The International Pharmacopoeia
        - Powders for inhalation (pulvis ad inhalationem) - Draft proposal for inclusion in The International Pharmacopoeia
        - Good Manufacturing Practices: Water for Pharmaceutical Use
        - Revision of Chapter 2.1: General Identification Tests - Draft proposal for inclusion in The International Pharmacopoeia
        - Policy: Evaluating and Publicly designating Regulatory Authorities as WHO Listed Authorities
        - Good Regulatory Practices for Regulatory Oversight of Medical Products
        - 3.6 Test for histamine-like substances (vasodepressor substances) - Draft proposal for inclusion in The International
Pharmacopoeia
        - Albendazole chewable tablets (albendazoli compressi manducabili) - Draft proposal for inclusion in The International Pharmacopoeia
        - Good Reliance Practices in regulatory decision-making for medical products: high-level principles and 
considerations

 International Nonproprietary Names (INN)
        - Proposed INN List No. 124 – COVID-19 (Special Edition)
        - Recommended INN List No. 84

ขอเชิญผู้สนใจอ่านรายละเอียด/ download ข้อมูลข่าวสารเรื่องยาที่เป็นประโยชน์ ได้โดยกดที่ link ด้านล่าง หรือเข้าไปที่เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก (http://www.who.int/

WHO Drug Information (No. 3, 2017)

WHO Drug Information (Vol.34, No. 3, 2020)

 กดที่นี่เพื่อ link ไปอ่าน WHO Drug Information ฉบับต่างๆ

ที่มา: เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 333 View