ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (18/11/2563)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกเก็บยาแผนปัจจุบันคืนจากท้องตลาด จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้

ชื่อยา Reg No. Lot No.   วันที่ผลิต     วันสิ้นอายุ   ผู้ผลิต/
นำสั่งฯ
วันที่สั่งเรียก
เก็บคืน

สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน

Glucophage XR 1000 MG PROLONGED RELEASE TABLETS 
(METFORMIN BASE 780 mg)
1C 75/54 (N) Y07802 01/2020 12/2022 MERCK SANTE SAS/
บริษัท เมอร์ค จำกัด
16 พฤศจิกายน 2563 พบการปนเปื้อน NDMA เกินค่าเกณฑ์ยอมรับ (Acceptance Daily Intake ไม่เกิน 96 ng/day)
TAZOCIN
(Piperacillin 4 g/Vial, Tazobactam 500 mg/Vial)

2C 1/54 (N)

ALYX/12

10/2019

9/2022

WYETH LEDERLE S.R.L./
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

18 พฤศจิกายน 2563

​​พบเศษผงสีน้ำตาลในขวดบรรจุยาภายหลังการผสมด้วยตัวทำละลายแล้ว


หมายเหตุ: กดที่ชื่อยา เพื่อ link ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2677 View