ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มาทดลองทำกัน!! คู่มือ How to สร้างแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการประชุม ฟรี ด้วยบัญชี Google


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำและเผยแพร่  คู่มือ How to สร้างแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการประชุม ฟรี ด้วยบัญชี Google ไว้บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://bps.moph.go.th/) โดยเป็น ระบบสนับสนุนการประชุมที่สามารถทำได้เอง ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ 

คู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องจัดการประชุมบ่อย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม หรือบุคลากรผู้สนใจจะพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองและนำไปต่อยอดในการใช้งานอื่น ๆ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง / ผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือ How to สร้างแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการประชุม
ฟรี
ด้วยบัญชี Google

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 643 View