ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้รวบรวมระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และจัดทำเป็นหนังสือ ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ประกอบการจัดหาพัสดุให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารในรูปแบบ pdf file ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข (https://phdb.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(e-book  |   pdf)

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 10187 View