ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ดำเนินการผลิตต่อไปได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) โดยปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ดำเนินการผลิตต่อไปได้คราวละไม่เกิน 1 ปี

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด / download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
      เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน

ที่มา: กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 761 View