ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ /ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการ


กรมการท่องเที่ยวร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ บรรจุในแพลตฟอร์ม https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ ตามโครงการคนไทยรวมพลังป้องกันโรค (Clean Together) เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ

 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 17 ส.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2149 View