ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (23/7/2563)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกเก็บยาแผนปัจจุบันคืนจากท้องตลาด จำนวน 1 รายการ ของ บริษัท แลชแมน จำกัด ดังต่อไปนี้

ชื่อยา Reg No. Lot No.   วันที่ผลิต     วันสิ้นอายุ   ผู้ผลิต/
นำสั่งฯ
วันที่สั่งเรียก
เก็บคืน

สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน

MOXYTEC-500
(AMOXYCILLIN TRIHYDRATE)

1D 55/48
 

10 รุ่นผลิต
PDL630562
PDL630563
PDL630564  PDL630565
PDL630566
PDL630567
PDL630568
PDL630569
PDL630570
PDL630571

20 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2566

บริษัท แลชแมน จำกัด

23 กรกฎาคม  2563

​​พบข้อบกพร่องร้ายแรงของสถานที่ผลิตยา ซึ่งไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรให้เรียกเก็บคืนยา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาแล้วอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้ หรือก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต 


หมายเหตุ: กดที่ชื่อยา เพื่อ link ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2020 View