ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (16 มิถุนายน 2563)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่ง ​​​ที่ 303/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน บริษัท แลชแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร  คำสั่ง ​​​ที่ 304/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด และคำสั่ง ​​​ที่ 305/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านธเนตร ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัท แลชแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร และบริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยฝ่าฝืนมาตรา 25 (7) ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ ร้านธเนตร ฟาร์มาซี ฝ่าฝืนมาตรา 26(6) ไม่จัดทำบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมาตรา 26(7) ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และฝ่าฝืนมาตรา 32 ขายยาอันตรายในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

โดยพักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันฯ เป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ​​​ที่ 303/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ​​​ที่ 304/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ​​​ที่ 305/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

 

ที่มา: กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2717 View